AZUMA  /  HIGUCHI  /  FURUKATSU

AZUMA
AZUMA

light and fruity wazuka region

press to zoom
HIGUCHI
HIGUCHI

rich and earthy asamiya region

press to zoom
FURUKATSU
FURUKATSU

smooth, dark, creamy yamashiro region

press to zoom